Mgr. Miroslava Kučerová

Mgr. Miroslava Kučerová

speciální pedagog – logoped

Studium:

Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program - obor český jazyk a pedagogika, učitelství pro 5. - 12. ročník

Studium speciální pedagogiky - logopedie, surdopedie

Zaměstnání:

Učitelka -  ZVŠ pro slabozraké, Praha 3

Učitelka - Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5 - dosud

Učitelka - ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Praha 5

Speciální pedagog - SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara, Praha 4

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Logopedická konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Rozvoj grafomotorických dovedností.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Zadavatel Maturitních zkoušek pro žáky s SPU, zrakovým a sluchovým postižením (Cermat).

 

Hodnotitel Maturitní písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a německého jazyka i pro žáky s SPU, zrakovým a sluchovým postižením (Cermat).