Souhrnný rozvrh tříd

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Třída 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. A   ČV ČV ČV ČV   Ch IKT Tv     ČV ČV Mat Te Aj F       Te Vz ČV ČV ČV ČV Aj       Aj Tv M Čjl Ok M   ČV ČV ČV Ov ČV ČV ČV ČV Čjl        
II. A Tv ČV ČV ČV ČV Ok Čjl       Ch Ov F Mat Te Čjl Aj   Ek   Te Vz ČV ČV ČV ČV         IKT Aj Čjl Ekolb Ok   M ČV ČV   Tv ČV ČV ČV ČV Aj        
III. A Ov ČV ČV ČV ČV Ok   Tv     Čjl ČV ČV Mat Te Aj   Čjl Čjl   Te Vz ČV ČV ČV ČV         Tv M IKT Aj Ok   Ekolb ČV ČV   Ek ČV ČV ČV ČV Aj        
I. B Zpol Te KV KV KV   Ch IKT Tv   Zpol KV KV KV   Aj F       KV KV KV KV KV KV Aj       Aj Tv M Čjl Zpol M   Te     Ov Te KV KV KV Čjl        
II. B Tv   Te KV KV KV Čjl       Ch Ov F KV KV Čjl Aj   Ek   KV KV KV KV KV KV         IKT Aj Čjl Ekolb Zpol Te M   KV KV Tv KV KV KV   Aj        
III. B Ov   Te KV KV KV   Tv     Čjl Te   KV KV Aj   Čjl Čjl   KV KV KV KV KV KV         Tv M IKT Aj Zpol Te Ekolb   KV KV Ek KV KV KV KV Aj        
I. C Dk Dk Dk Tv Vk Vk Vk       Čjl Te Aj Vva Vva   Vk Vk Vk   Vk Vk Vk Vk F M IKT       Vk Vk Vk Vk M Aj Tv         Te Ov Aj Čjl Ch        
Nj   Nj Nj
II. C Tv Aj Ek F Ch   Vk Vk Vk   Td Čjl Te Aj Vk Vk   Vk Vk     Čjl M Čjl Te Td Ov         Ekolb Vk Vk Vk Vk Aj       Tv IKT Vk Vk Vk Vk        
III. C Ov Vk Vk Vk Vk Vk   Tv     Čjl Vk Vk Vk Vk Aj   Čjl Čjl   Vva Vk Vk Vk Vk Vk Te       Tv M IKT Aj Te   Ekolb       Ek Vk Vk Vk Vk Aj        
I. M Mp Mp Mp Tv ZBi           Epish An Aj Zobk Mp   Mp Mp Mp   Čjl M Ekol An ZBi Lj M       Ov F IKT Pp Čjl   Aj       Mp Mp Mp Aj Apsy Tv        
Mp Mp Mp Nj Mp Mp Mp Mp   Nj Mp Mp Mp Nj
II. M Aj Čjl Apsy Mp Mp Mp Mp   Ov   M Mp Mp Mp Ekp Čjl Zrek       Mp Mp Mp Mp Aj ZBi Zobk       ZBi Mp Mp Mp Mp Tv M       Aj Pp Tv An An IKT        
Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp
III. M Zrek Ov Tv Neu Čjl Apsy   Ekp     An Mp Mp Mp Mp   Mp Mp Mp   Apsy An Ov Aj Aj IKT Čjl         Mp Mp Mp Mp Mp   Aj Tv   Pp Zobk ZBi Mp Mp Mp        
Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp
I. Cd   Ov M Ok Čjl   Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv TeM             Kv Kv Kv Kv Kv Tv       Kv Kv Kv Kv Kv IKT TeM       TeM Ok Tv Kv Kv Kv        
II. Cd Ov Kv Kv Kv Kv Kv         Tv Kv Kv Kv Kv Ok           TeM Kv Kv Kv Kv Kv         Čjl Ok M IKT   Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv TeM TeM Tv        
III. Cd M Kv Kv Kv Kv Kv           Kv Kv Kv Kv Kv Tv       Tv IKT Ov Ok Kv Kv Kv       Čjl TeM TeM Kv Kv Kv Kv       Ok TeM Kv Kv Kv Kv        
I. D KaV KaV KaV KaV Tek   IKT       Krm Krm KaV KaV KaV KaV Vzk       KaV KaV KaV KaV Čjl Ov Tv       M Tek KaV KaV KaV KaV         Tvp Tvp Tv KaV KaV KaV        
II. D Tekš KoV KoV KoV KoV KoV         Čjl Tv Vzkš KoV KoV KoV KoV       IKT Tv Ov KoV KoV KoV KoV       Kšm Tvp Tvp KoV KoV KoV KoV       Tekš M KoV KoV KoV KoV        
III. D Tekš KoV KoV KoV Kšm IKT         KoV KoV KoV Kšm Vzkš Čjl Tv       Tv KoV KoV KoV KoV M Ov       KoV KoV KoV Tvp Tvp   KoV KoV KoV KoV KoV KoV KoV KoV Tekš          
I. F TPv TPv TPv TPv Tech Tv M       TPv TPv TPv TPv Odv Odv Odv       Odv Odv Odv Ov Tech Tem           TPv TPv IKT Tv Vv         Čjl Tem Odv Odv Odv Odv        
II. F Čjl Tech Vv Tem Odv Odv Odv       Tv Tem Tech Ov Odv Odv Odv       TPv TPv TPv TPv TPv TPv         M Odv Odv Odv Odv           IKT TPv TPv TPv TPv Tv        
I. E Čjl Tv Aj Vpř Vpř Pcvk Pcvk       Tv Fgk Fgk Fgk Aj IKT   Pcvk Pcvk   M Te Vpř Vpř Vpř Aj Dvk       Dvk Pcvth Pcvth Pcvth Pcvth Čjl   Pcvv Pcvv M Te Čjl Čjl Td Aj Dvk        
III. E Ek Tv Čjl Aj Pcvtk Pcvtk Pcvtk   Pg Pg Tv Fgk Fgk Ov   Ek   Aj Aj   Sps Te Na Na Na   Dvk       Dvk Pcvth Pcvth Pcvth Pcvth Aj   Čjl Čjl M Čjl Na Na Td Ch Dvk        
IV. E Ek Tv Aj Čjl Sps sAj sAj   Pg Pg Tv Čjl Čjl Td Aj   Ov       Čjl Te Na Na Na Na Dvk       Dvk Pcvth Pcvth Pcvth Pcvth Pcvth   Pcvv Pcvv Pcvv Te Na Na Td Ch Dvk        
I. Mm Čjl Sps Aj Zdrv Som   Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas Rek Aj IKT   Som     Mas Mas Mas M M Aj Ekol       Apsy Som Lj M Přs Čjl Tv       Tv Čjl Čjl Obk Aj          
II. Mm Mas Mas Mas Mas Mas           Zdrv M Čjl Mas Mas Mas   Rek Som   Sps M Aj Čjl Čjl M D       Tv Ov Aj Čjl Obk Som   Mas Mas   Apsy Aj Aj Přs Tv IKT        
Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas Nj Nj Mas Mas Nj Nj
III. Mm M Ekp Čjl Aj IKT Pr Som   Tv     Apsy M Ov D Rek   Aj Aj   Mas Mas Mas Mas Mas           Tv Apsy Som Zdrv Přs Aj   Čjl Čjl   Čjl Mas Mas Mas Mas Mas        
IV. Mm Čjl M Aj Som Sps sAj sAj       Čjl Čjl Ekp Přs Aj Apsy Ov       Mas Mas Mas Mas Mas Čjl Tv       Rek Psn Apsy Som Zdrv Tv   M IKT   Mas Mas Mas Mas Mas          
I. Mn   Som Čjl Čjl Ek Rek IKT   Aj     Aj Nj Čjl Zsv   Apsy       M Aj M Bi Tv Som Ch       Čjl Mas Mas Mas Mas Mas Tv       M Zsv IKT Nj Aj Ek        
II. Mn M Aj IKT Čjl Apsy Som   Rek Tv     Čjl Čjl Zsv Mas Mas         Čjl Apsy Aj Mas Mas Mas Mas       Tv M Aj Pek Som Zsv Aj         Aj Aj Pek IKT Zsv        
Nj Nj Nj   Nj Nj Nj
I. N Ek Tv Čjl Čjl Úč Pr IKT   Aj   Tv Aj Zes Čjl Zsv Ek Du       M Aj M OAj Zes Mm Úč       Čjl Du Ras Pek Úč M Ek       M Zsv IKT Pek Aj          
II. N Ek M IKT Čjl Úč Pr Mm   Tv   Pr Čjl Čjl Zsv M Ek Du       Čjl   Aj OAj Zes Mm Úč       Tv Du Aj Pek Úč Zsv Ek M       Aj Aj Pek IKT Zsv