Grant logopedická prevence

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016, (č.j. MSMT-23534/2015).“

Vynaložené prostředky přímo ovlivnili vzdělávací a výchovný proces v mateřské škole.

Také ovlivnili zlepšování a kvalifikovanost práce v mateřské škole.