Harmonogram na školní rok 2016-2017


1. pololetí od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017

1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

9.00 hod.  slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 žáků 1.ročníků

10.00 hod. slavnostní zahájení školního roku 2016/2017  všech žáků včetně žáků 1.ročníků

6.9. Třídní schůzky 1. ročníků 17 – 18 hod.

11.9.-16.9. Adaptační psychologický kurz 1.ročníků

28.9.  Státní svátek, 29. a 30.9. řed.volno

26. a 27.10. Podzimní prázdniny, 28.10. Státní svátek, 

1.11.  Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

9.11. Pedagogická rada

17.11. Státní svátek

24.-26.11.  Schola Pragensis

30.11. Uzávěrka přihlášek obor Textilní výtvarnictví

1.12. uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce

8.12. Adventní odpoledne

23.12.-2.1. Vánoční prázdniny

16.-22.1. Lyžařský výcvikový kurz

10.1. Talentové zkoušky

17.1. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

21.1. 9.00- 13.00 Den otevřených dveří

25.1. Pedagogická rada

27.1. Maturitní a absolventský ples

31.1.  Pololetní vysvědčení

3.2. Pololetní prázdniny

 

2. pololetí od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

14.2. 13.00- 17.00 Den otevřených dveří

13.3-19.3.   Jarní prázdniny

1.3. Uzávěrka přihlášek ke studiu

11.4. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

13.-14.4., Velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí 17.4.

19.4. Pedagogická rada

22.4. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

28.4. Písemná maturitní zkouška II.N, Závěrečné vysvědčení maturitních tříd

11.5. Přespolní běh

2.5. – 15.5. Maturitní zkoušky – státní část

16.5.-26.5. Praktické a ústní maturitní zkoušky

24.5. Závěrečná pedagogická rada končících 3.ročníků

30.5. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

31.5. Závěrečné vysvědčení končících 3.ročníků a II.F

1.6.-13.6. Závěrečné zkoušky

11.6.-16.6. Sportovní kurz

26.6. Pedagogická rada

30.6. Rozdání vysvědčení

1.7.-31.8. Hlavní prázdniny