Kontakty - Střední škola

Sídlo organizace a střední školy:

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,
Fakultní škola FTVS UK,
Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4

(ze stanice metra “C” Kačerov bus č. 138, ze stanice metra “C” Budějovická bus č. 193, stanice Klárův ústav) 

příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 4/29 z 19.2. 2015, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600020959, zapsaná v RARIS IČO 00638625

ID datové schránky: catvev5


Ředitelka PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D. 
tel. 241 726 937, 241 726 334, 241 727 033, 
kovarikova@aklar.cz 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Marcela Piskořová - teoretické vyučování 
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 118
piskorova@aklar.cz 

Zástupce ředitelky MgA. Dalimil Vrtal - odborné vyučování a provoz 
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 132
vrtal@aklar.cz

Personalistka Michaela Brožová
tel. 241 726 334, 241 727 033 l.137
brozova@aklar.cz

Vedoucí vychovatel Mgr. Pavla Marková, po dobu nepřítomnosti zastupuje Ing. Marek Šedivec
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 113
markova@aklar.cz

Vedoucí školní jídelny Magda Rathouská
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 123
jidelna@aklar.cz

 

Výchovný a kariérní poradce

(pracoviště Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)

Mgr. Marcela Piskořová
Tel.241 727 033, l. 118

Konzultační hodiny:
Pondělí: 13 – 15 hod
Úterý: 14 – 17 hod

(návštěvu je nutné si předem telefonicky nebo emailem domluvit, výjimečně je možné se domluvit i na termínu mimo vypsané konzultační hodiny)

Standardní činnosti:

  1. Poradenské činnosti
  2. Metodické a informační činnosti

 

Školní metodik prevence

(pracovičtě Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)

Mgr. Ivana Arnoštová
Tel.241 727 033, l. 134

Konzultační hodiny:

Út  12.10 – 12.55

(po telefonické domluvě lze dojednat i jiný termín))

Standardní činnosti:

  1. Metodické a koordinační činnosti
  2. Informační činnosti
  3. Poradenské činnosti
  4.  

Školní speciální pedagog

(pracoviště Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)

PaedDr. DagmarTuchyňová

Tel.241 727 033, l. 116

tuchynova@aklar.cz

konzultační hodiny:  středa 7.45 - 9.00

po telefonické domluvě i v jiných hodinách

Služby speciálního pedagoga:

- činnosti konzultační ( kontakty na školská poradenská zařízení),

- speciálně pedagogická diagnostika,

- pedagogická intervence - individuální či skupinová,

- pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů,

- pomoc při žádostech o přiznání úpravy podmínek při skládání závěrečné a maturitní zkoušky.