Kytičková

Třída je především pro děti s vadami řeči, integrujeme děti s poruchou autistického spektra . Speciálně pedagogickou péči zajišťuje spec.pedagog- logoped. Dále zde pracují učitelky a asistentka pedagoga. Denně zařazujeme smyslová cvičení. Rozvíjíme řeč po všech stránkách. Třída spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem. Pracujeme převážně individuálně nebo v malých skupinkách. Docházejí k nám také děti z vícejazyčných rodin. Do této třídy integrujeme děti s poruchou autistického spektra.

Provoz třídy : 7.30 - 16.00

Pedagogické pracovnice:

  • Tereza Marešová (pedagog)
  • Mgr. Radka Pinterová (pedagog)
  • Pavlína Svobodová (asistent pedagoga)

 

Ostatní speciální péče:

Zabezpečujeme kompenzační činnosti - speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagogy.

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Pavla Marková
Logopedii zajišťuje Mgr. Barbora Bydžovská