Sluníčková

Třída pro děti s vadami řeči, ADHD. Speciální pedagožky, učitelky i osobní asistentky pracují podle Třídního programu, který respektuje individualitu dítěte a potřeby jednotlivých dětí. O vývoji dítěte vedeme podrobnou dokumentaci, která je pravidelně vyhodnocována a konzultována s rodiči. Individuální plány dokumentují oblast ve vývoji dítěte, kterou je třeba kompenzovat a věnovat jí zvýšenou pozornost, zvolit adekvátní metody pedag. a speciálně pedagogické péče. Denně zařazujeme krátká smyslová cvičení. V naší třídě integrujeme děti s poruchou autistického spektra.

Provoz třídy : 6.30 - 17.00

Pedagogické pracovnice:

  • Mgr. Markéta Včeláková (pedagog)
  • Petra Šťovíčková (pedagog)
  • Hana Šulcová (asistent pedagoga)

 

Ostatní speciální péče:

Zabezpečujeme kompenzační činnosti - speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagogy.

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Pavla Marková
Logopedii zajišťuje Mgr. Barbora Bydžovská