Srdíčková

Naše třída je převážně pro děti s vadami zraku, třída je rozdělena na prostor herny, kde si děti obvykle hrají a cvičí a na prostor, ve kterém jsou umístěny stolečky, u nichž děti realizují skupinové i individuální výtvarné, pracovní a jiné činnosti.

Třída je vybavena pro námětové hry, relaxačním bazénkem a mnoha hračkami i didaktickými pomůckami, nově také nábytkem vhodným pro děti předškolního věku.

Třídní program výchovně vzdělávací práce zohledňuje zaměření třídy. Další speciálně pedagogickou péči zabezpečuje speciální pedagog – tyfloped. Třída má také zajištěnu individuální logopedickou péči. Vedeme podrobnou dokumentaci o vývoji dítěte.Pedagogický proces zabezpečují souběžně 2 učitelky (spec.pedagožky) a 1 asistent pedagoga. Do naší třídy integrujeme děti s poruchou autistického spektra.

Provoz třídy : 7.30 - 16.00

Pedagogické pracovnice :

  • Anežka Bezděková (pedagog)
  • Bc. Iveta Bezděková (pedagog)
  • Lucie Voldřichová (asistent pedagoga)

 

Ostatní speciální péče:

Zabezpečujeme kompenzační činnosti - speciálně pedagogickou péči, konzultace pro rodiče, pedagogy.

Tyflopedii zajišťuje Mgr. Pavla Marková
Logopedii zajišťuje Mgr. Barbora Bydžovská