Mgr. et Mgr. Romana Justová

Mgr. et Mgr. Romana Justová

psycholog

Studium

9/1989 – 6/1993

Pedagogická fakulta  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor Učitelství 1. stupně ZŠ, magisterský studijní program, studium zakončeno SZK v červnu 1993.

9/2009 – 6/2014

Filozofická fakulta UK, obor Psychologie, magisterský studijní program, studium zakončeno SZK  v květnu 2014.

Zaměstnání

9/2016 – dosud

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha – Speciálně pedagogické centrum – psycholog

2/2015 – dosud

Základní škola a Mateřská škola Za Invalidovnou, Praha – psycholog

9/1998 – dosud

The Caledonian School, Praha – lektor anglického jazyka

9/2015 – 6/2016

Akademické gymnázium Štěpánská, Praha – psycholog

9/1994 – 8/1998

St. Christopher ´s School, Bristol, Anglie – asistent učitele

Činnosti v SPC:

  • Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku, specifickými poruchami učení.
  • Terapeutické konzultace v případě emočních, sociálních, osobních či vztahových problémů.
  • Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při řešení výukových obtíží žáků.