Mgr. Ivana Račinská

speciální pedagog, logoped

Studium:

 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Speciální pedagogika, navazující magisterské studium logopedie, surdopedie
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Speciální pedagogika, bakalářské studium - speciální pedagogika, psychopedie, logopedie
 • Střední pedagogická škola Havířov - Učitelství v mateřské škole

Zaměstnání:

 • 2018 SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara. Praha 4 – speciální pedagog, logoped
 • 2007 – 2018 CZŠ a MŠ logopedická Don Bosco, Praha 8 – učitelka MŠ, logoped, lektor kurzu Primární logopedická prevence
 • 2007 MŠ Horáčkova,  Praha 4 – speciální pedagog, logoped
 • 2000 – 2007 Speciální mateřská škola, Praha 9 – učitelka MŠ, logoped
 • 1989 – 2000  MŠ Praha 4, Praha 9 – učitelka MŠ
 • 1984 – 1989  MŠ Karviná – učitelka MŠ

Činnosti v SPC:

 • Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí , žáků a studentů s narušenou komunikační schopností.
 • Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).
 • Logopedické depistáže.
 • Logopedické konzultace.
 • Integrace dětí, žáků, studentů s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ, SŠ.

Kurzy a školení:

 • Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina
 • Diagnostika míry školní připravenosti, užívání MATERS
 • Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – logopedická diagnostika a terapie
 • Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina
 • Stimulační program pro předškoláky Maxík
 • Senzomotorická cvičení
 • Lezení – základ grafomotoriky
 • Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku – program HYPO
 • Poruchy učení v předškolním věku