PaedDr. Dagmar Tuchyňová

PaedDr. Dagmar Tuchyňová

speciální pedagog - tyfloped

Studium:

Pedagogická fakulta UK

1981 – 1985 - Speciální pedagogika – učitelství, /SZK tyflopedie, psychopedie  logopedie/

1981 – 1985 - Učitelství 1. stupně ZŠ

1987 - Rigorosum – Tyflopedie

2010 - Pedagogická fakulta UK - Německý jazyk pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Zaměstnání:

1985 – 1990 - Zvláštní škola pro slabozraké Praha - učitel

1990 – 2000 - Zvláštní škola Praha 3, uváděcí a fakultní učitel

2004 – 2006 - SPC při ZvŠ Praha 3 – hodnocení diagnostických pobytů, vhodnost vřazení

2004 – 2006 - ZŠ Praktická, Praha 2 - učitel

2006 – 2015 - SŠ a MŠ A. Klara, Praha 4 - učitel

2015 – dosud - SPC při SŠ a MŠ A. Klara – tyfloped

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogické diagnostika a terapie dětí a žáků s vadami zraku.

Rozvíjení kompenzačních a reedukačních smyslů.

Rozvoj předškolních dovedností u dětí.

Rozvoj školních dovedností žáků.

Integrace dětí a žáků se zrakovým postižením do běžných škol, speciálních školských i neškolských zařízení.

Nácviku čtení a psaní Braillova písma.

Nácviku práce s optickými pomůckami.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Program uvádějící a fakultní učitel (Univerzita Karlova, Praha).

Cursus  –Special and regular education (Centrum Educatieve Dienstverlening-Rotterdam).

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku (Y. Heyrovská).

Doteková terapie (Pragoversa s.r.o.).

Trénink jazykových schopností podle   Elkonina (IPPP ČR Praha 9).

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou ŠD Maxík (Janhubová).

Zadavatel Maturitních zkoušek pro žáky s SPU a se Zrakovým postižením (Cermat).

Hodnotitel Maturitní písemné a ústní zkoušky z NJ i pro žáky s SPU a Zrakovým postižením (Cermat).