PhDr. Barbora Šonová

PhDr. Barbora Šonová

psycholog

Studium:

9/2005  - 9/2010

Filozofická fakulta UK, obor Psychologie, magisterský studijní program

Rigorózní zkouška (PhDr.)- duben 2012

1/2009 – 5/2009

University of Jyväskylä (Finsko), Fakulta sociálních věd, obor Psychologie, výměnný pobyt v rámci programu Erasmus

9/2002 – 3/2006

Fakulta humanitních studií UK, obor Studium humanitní vzdělanosti, bakalářský studijní program

Zaměstnání:

2/2013 – dosud

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum - psycholog

9/2011 –dosud

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara - školní psycholog

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku a specifickými poruchami učení, případně u klientů s vícečetným postižením.

Screeningové vyšetření školní zralosti v MŠ Horáčkova.

Terapeutické konzultace v případě emočních, sociálních, osobních či vztahových problémů.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích žáků.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

9/2010 – 8/2014

ISZ – MC, Máchova 7, Praha 2

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické terapii v rozsahu 800 hodin;

lektoři: Vratislav Strnad, Jan Hesoun