Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v 1.kole přijímacího řízení

web_Pořadí uchazečů_Masér sportovní a rekondiční_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Podnikání_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Masér sportovní a rekondiční_nástavba_1.kolo.XLS

Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).
 
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
 
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.