Střední škola

Vzděláváme osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporujeme současné pedagogické trendyV roce 1807 zakládá Aloys Klar ústav pro výchovu zrakově postižených

Nabízíme dvouleté, tříleté a čtyřleté vzdělávací programy

Usilujeme o bezbariérové řešení

Škola vychází z více než 180leté tradice výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením řemeslným povoláním v Čechách i na Moravě, započaté Aloysem Klarem. Koncepce školy je v souladu se současnými pedagogickými trendy ve vzdělávání osob s různými handincapy, především se zrakovým postižením a speciálními vzdělávacími potřebami.

Střední škola připravuje absolventy základních škol a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu - obor podnikání.

Objekt školy je moderní bezbariérová, prostorná a světlá budova v klidném prostředí velké zahrady se sportovní halou, s hřištěm na malou kopanou, tenis, beachvolejbal, běžeckou dráhou. Celodenní stravování zajišťuje školní kuchyně v duchu racionální výživy pro všechny žáky.

Od 1.1. 2013 se mění název organizace Střední škola Aloyse Klara, Vídeňská 28/756, 142 00 Praha 4 na nový název: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 28/756, 142 00 Praha 4. Detašované pracoviště MŠ a SPC  sídlí na adrese Horáčkova 1, 140 00 Praha 4