Čalouník

Čalouník 33-59-H/01 - 3letý obor vzdělání

Čalouníci
Tříletý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy.

Žáci se během studia seznámí s výrobou, opravami a renovací slohového, klasického i moderního nábytku. Kromě toho se naučí zhotovit polštáře a matrace, čalounit pohovky, gauče, křesla, dveře, pokládat koberce a aranžovat záclony a závěsy.


Po ukončení přípravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

 

 • používat technickou a technologickou dokumentaci, číst i zhotovovat jednoduché výrobní výkresy, schémata a střihové plány, používat nářadí a kontrolní pomůcky,
 • zpracovat rozpočet pro plánovaný výrobek,
 • zvolit nebo doporučit vhodný materiál a pracovní postup,
 • připravit a upravit potřebné suroviny a materiál,
 • tvarovat výplňové díly pro čalounění,
 • stříhat a řezat čalounický materiál,
 • potahovat čalounění,
 • sestavovat a sesazovat dekoratérské vzory,
 • ručně čalounit křesla, ušáky, pohovky aj. podle výtvarných návrhů,
 • strojově šít a prošívat čalounění,
 • zhotovovat a připevňovat ozdoby čalounění a interiérové dekorace,
 • opravovat poškozené čalounění.


Uplatnění absolventů tohoto oboru je v sériové čalounické výrobě, v kusové výrobě, při opravách nábytku v soukromých dílnách, rovněž se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Obor není vhodný pro uchazeče s těžším postižením páteře, horních a dolních končetin, chronickým a alergickým onemocněním kůže. s astmatem, s alergií na prach, s onemocněním dýchacích cest a plic. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro vzdělávání v tomto oboru je možné pouze po konzultaci s lékařem.