Internát

 

Internát bude pro žáky otevřen od pondělí 3.9.2018 od 8:00 hodin

Přímo v budově školy se nachází internát pro žáky naší školy, popř. pro žáky jiných magistrátem zřízených škol.
Internát je otevřen vždy v neděli od 16.30. hodin a provoz internátu končí v pátek ve 13.45 hodin.
V mimoškolní činnosti nabízíme žákům spoustu aktivit.

Škola disponuje:

  • posilovnou
  • sportovní halou
  • hřištěm na malou kopanou s umělým travnatým povrchem, dvěma kurty s umělým povrchem a dvěma kurty na plážový volejbal
  • atletickým areálem – skok do dálky, dráha na 100 m, sektor pro vrh koulí
  • Žáci se mohou účastnit základního výcviku na kánoích a raftech v letních měsících na Vltavě.

Škola disponuje moderní hudebnou, kde žákům nabízí:

  • výuku hry na hudební nástroj
  • výuku hudební teorii
  • hlasovou výchovu
  • účast na soutěžích

Škola je obklopena rozlehlým pozemkem s aromaterapeutickou zahradou pro relaxaci a skleníkem, kde žáci mohou pěstovat užitné rostliny.
Žákům je také k dispozici počítačová učebna, kterou mohou využívat k přípravě na vyučování, práci s internetem.
Žákům slouží  internátní kuchyňka s veškerým potřebným vybavením k ohřátí pokrmu, uvaření čaje apod.
V neposlední řadě internát disponuje 2 LCD televizory, dvd rekorederem.  V klubovně žáci najdou elektronické šipky, kulečník , air hokej, plazmovou TV a malou čajovou kuchyňku. Na chodbě je stolní tenis a stolní fotbálek.
Vychovatelé s žáky navštěvují kulturní a divadelní představení, muzea, výstavy a velmi oblíbený bowling .
Vychovatelé pomáhají novým žáků s  orientací ve městě.
Přihlášku k ubytování na internátě najdete v příloze níže nebo v sekci Formuláře ke stažení (prosím, vytiskněte, vyplňte a pošlete na adresu školy, děkujeme).

Přihláška na internát 2019-20.docx

Přihláška na internát 2018-19 (1).docx

Žádost o ukončení ubytování a odstoupení od Smlouvy o ubytování.doc

 

O přijetí na internát rozhoduje ředitelka školy dle těchto kritérií: kapacita internátu, přednostně jsou přijímáni k ubytování žáci naší školy, dále se přihlíží ke stupni postižení, ke vzdálenosti  od školy, dopravní a časové dostupnosti.

Na internát nemohou být přijati žáci s trvalým pobytem v Praze.

Ubytování: od 900,- Kč do 1600,- Kč měsíčně podle kategorie pokoje.
Stravování: Školní jídelna se při stanovení finančních limitů na nákup potravin řídí přílohou č. 2 k vyhlášce 107/2008 o školním stravování.

Snídaně                       12,-
Přesnídávka                10,-
Oběd                            32,-
Svačina                          7,-
Večeře                          25,-

celkem (celodenní)    86,00 Kč

Školní jídelna se při stanovení finančních limitů na nákup potravin řídí přílohou č. 2 k vyhlášce 107/2008 o školním stravování.