Keramická výroba

Keramická výroba 28 – 57 - E/01  - 3letý obor vzdělání


Keramici
Tříletý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy praktické nebo speciální.

Žáci se připravují na výkon práce spojené s ruční a částečně strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin při výrobě užitkové keramiky a porcelánu. Výuka je zaměřena na praktické činnosti při výrobě a dokončování keramických výrobků včetně povrchové úpravy a zdobení.


Po ukončení přípravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

 • používat jednoduchou technickou dokumentaci,
 • číst jednoduché výrobní výkresy a schémata,
 • používat měřící a kontrolní pomůcky,
 • odlévat jednodušší sádrové formy,
 • ručně vylévat jednoduché keramické výrobky,
 • umí zatáčet, lisovat a formovat,
 • připravit výrobky pro glazování a dekorování,
 • pracovat s obtisky,
 • retušovat keramické výrobky v různých fázích výrobního procesu plíškem, sítem, štětcem, nožem, houbou,
 • ošetřovat používané hmoty a dopravovat je na pracoviště,
 • třídit vypálené výrobky podle tvarů a velikosti a zařazovat je do jakostních tříd,
 • zakládat výrobky do sušáren a naplňovat pouzdra do pecí.


Obor není vhodný pro uchazeče s těžším postižením páteře, horních a dolních končetin, s chronickým a alergickým onemocněním kůže, s přecitlivělostí na chemické látky. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru je možné pouze po konzultaci s lékařem.