Knihař

Knihař 34-57-H/01 - 3letý obor vzdělání

Knihaři
Tříletý  obor vzdělání ukončený středním vzděláním s  výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní  školy.

V rámci odborných předmětů a odborného výcviku se žáci učí zhotovovat veškerý sortiment knihařských výrobků, tzn. všechny druhy  krabic od jednoduchých až po náročné kazety a etue, spisové desky s chlopněmi, dětské skládanky – leporela, vazby polotuhé, poloplátěné i celoplátěné s tiskem, vazby  polokožené. Osvojí si podlepování map a plánů, vázání diplomových prací, seznámí se s různými způsoby paspartování obrazů.

Po ukončení přípravy v oboru vzdělání a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

 

  • připravit pracovní materiál a vytvořit návrhy,
  • obsluhovat stroje v knihařské výrobě,
  • řezat papír, karton a lepenky na mechanických nůžkách,
  • samostatně zvolit postup knihařské práce, potřebné pomůcky a materiály,
  • zpracovat knižní archy,
  • ručně klížit knižní hřbety,
  • ručně zhotovovat knižní desky a umělecké vazby a zdobit je,
  • zhotovovat různé druhy knižních vazeb,
  • vyrobit různé druhy krabic a kazet,
  • paspartovat obrazy.

Absolventi se uplatňují v knihařských a kartonážních provozech, soukromých dílnách a dalších provozech polygrafického průmyslu, rovněž se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole 
ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno  maturitní zkouškou.  

Do oboru knihař mohou být přijímáni i slabozrací žáci, kteří přečtou černotiskové písmo  minimálně 2 mm vysoké. 
Obor není vhodný pro uchazeče se závažným onemocněním nebo postižením pohybového systému, které znemožňuje zátěž páteře a trupu, s postižením horních končetin, znemožňující jemnou motoriku, se záchvatovitými a kolapsovými stavy. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru  je možné pouze po konzultaci s lékařem.