Obecné informace

Žáci se na naší škole vzdělávají bezplatně, pomůcky, učebnice a potřebné nářadí je zapůjčeno žákům po celou dobu studia.

Teoretické i praktické vyučování probíhá v budově školy.

Mimopražští žáci jsou ubytováni v internátu v budově školy, která je obklopena rozlehlou zahradou s možností sportování.

Ubytování: od 900,-Kč do 1600,-Kč měsíčně podle kategorie pokoje.
Stravování: Školní jídelna se při stanovení finančních limitů na nákup potravin řídí přílohou Č.2 k vyhlášce 107/2008 o školním stravování.
celodenní (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) 86,- Kč denně 
pražští žáci (oběd) 32,- Kč denně

V mimoškolní činnosti nabízíme žákům sportovní vyžití (hřiště, posilovna, plavání, tenisový kurt), práce na počítači, tvořivou činnost v keramickém kroužku a mnoho dalších činností podle zájmu žáků.

Podmínky přijetí: ukončená povinná školní docházka, úspěšný výsledek přijímacího řízení (u oboru Textilní výtvarnictví též talentových zkoušek), speciální vzdělávací potřeby nebo zdravotní znevýhodnění, pro které má uchazeč doporučeno vzdělávání v malém kolektivu.

Veškeré informace o možnosti studia na naší škole poskytují zástupci ředitelky Mgr. Piskořová a Mg. A. Vrtal – na tel. č.: 241726334, 241727033 – l. 118 a 132.