Textilní výtvarnictví

Textilní výtvarnictví 82-41-M/14 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

 

Textilní výtvarnictví
Čtyřletý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s maturitní zkouškou.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy.

V průběhu studia si žáci osvojují navrhování a ruční výrobu dekorativních a užitných předmětů pomocí různých uměleckořemeslných technik. Jsou vzděláváni v historii umění a uměleckých řemesel. Je formováno jejich estetické myšlení a cítění. Vzdělávání v oblasti výtvarně technické je obsaženo zejména ve výtvarné přípravě, počítačové grafice, navrhování, figurálním kreslení a praktických cvičeních (tkaní, košíkářství, textilní hračka). Tyto oblasti doplňuje učivo odborné technologie a technické dokumentace.  Žáci jsou vedeni k technologické kázni, kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za kvalitu své práce.


Po ukončení přípravy ve studijním oboru a po vykonání maturitní zkoušky je absolvent umí:

  • zpracovávat a připravovat vlastní umělecké záměry,
  • studovat podklady a na jejich základě zpracovat výtvarný návrh a technickou dokumentaci,
  • správně zvolit materiál a pracovní postupy pro zhotovení uměleckého výrobku,
  • vytvářet umělecké výrobky v oblasti ručního tkaní, textilní hračky, košíkářství,
  • vykonávat designerské i realizační práce v textilní tvorbě, připravovat návody pro textilní průmysl.

Absolventi se mohou uplatnit jako designéři a realizátoři v textilním průmyslu a textilní tvorbě, v oblasti návrhářství, modelářství a vzorkařství, uměleckořemeslné textilní tvorby, tvorby dekorativních předmětu z textilních a přírodních materiálů.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.