Zpracovatel přírodních pletiv

Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 - 3letý obor vzdělání


Kartáčníci a košíkáři
Tříletý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy praktické nebo speciální.


Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky jsou absolventi schopni:

  • zpracovávat materiály pro kartáčnickou a košíkářskou výrobu,
  • obsluhovat jednoduchá výrobní zařízení,
  • v oblasti košíkářství provádět jednoduché výplety na dřevěném dně
  • různými vyplétacími materiály, plést různé typy košů a zhotovovat výrobky košíkářské galanterie,
  • v oblasti kartáčnictví pracovat s drátem, s dřevěnými polotovary, žíněmi a umělým vláknem, vyrábět smetáky, smetáčky, drháky a speciální kartáčnické výrobky různých velikostí.


Absolventi najdou uplatnění v soukromých dílnách, případně v chráněných pracovištích nebo mají možnost uplatnit své znalosti ve vlastní živnosti.

Obor není vhodný pro žáky s těžkým postižením páteře, postižením horních končetin, s poškozením jemné motoriky,s chronickým a alergickým onemocněním kůže.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru je možné pouze po konzultaci s lékařem.