241 726 334 info@aklar.cz

Testování dětí

Testování dětí

Upozorňujeme rodiče předškolních dětí, na povinné preventivní testování, které se bude provádět v mateřské škole ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školky. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve školce, testování se provede v den jeho příchodu.