241 726 334 info@aklar.cz

Testování žáků

Informace o povinnosti testování žáků 

které vycházejí z aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví a z doporučení Ministerstva školství:

 • Testování bude probíhat až do odvolání každé pondělí

Testují se žáci:

 • kteří nejsou očkování nebo škole nepředložili certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
 • kteří nemají ukončené očkování nebo od ukončeného očkování ještě neuplynulo 14 dní
 • kteří škole nepředložili potvrzení od lékaře, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 nebo kteří škole předložili potvrzení od lékaře, ale od laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 uplynulo vice než 180 dní

Testování žáků

 • Testování proběhne  před zahájením výuky v čase od 7.10 hod do 9.30 hod
 • Testování bude probíhat v tělocvičně, žáci do tělocvičny přicházejí vchodem u rampy
 • Žáci, kteří se budou testovat, přicházejí nejdříve z venkovního vchodu z rampy před tělocvičnu a až po otestování odcházejí do šatny
 • Žáci při příchodu před tělocvičnu vyčkají na vyzvání, budou dodržovat 2m rozestupy a budou mít nasazené respirátory
 • V tělocvičně si žáci dle instrukce pověřeného pedagoga udělají test a vyčkají na jeho výsledek
 • Žáci jsou testování centrálně dodanými antigenními testy

 

 • Pokud je výsledek testu negativní, žáci odcházejí do šatny a po přezutí do učeben
 • Pokud je výsledek testu pozitivní, žákovi je vystaveno potvrzení o pozitivitě testu a je odeslán domů. Pokud žák není schopen jet sám domů, odebere se na izolaci, kde vyčká na příchod osoby, která se jej vyzvedne a odveze domů
 • Pokud se žák nedostaví v uvedeném čase k testování ve škole, přinese si výsledek antigenního testu nebo PCR testu z odběrového místa

Pokud se žák k testování nedostaví nebo se odmítne testovat nebo nepřinese výsledek antigenního testu nebo PCR testu z odběrového místa, je povinen nosit předepsanou ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tedy i v učebnách.

 

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní

 • škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek preventivního testu,
 • škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu,
 • žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, škola zajistí jeho oddělení od ostatních umístěním do izolace a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen si žáka ve škole vyzvednout v co nejkratší době,
 • zletilý žák je odeslán domů, škola informuje jeho rodiče o výsledku testu,
 • zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého lékaře, který mu vystaví žádanku na konfirmační test RT-PCR,
 • zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen škole okamžitě oznámit výsledek konfirmačního testu,

 Pokud se žák testování odmítne zúčastnit

 • musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu předepsanou ochranu úst a nosu
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, před Tv se musí převlékat odděleně od ostatních
 • při konzumaci jídla a nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu
 • v době konzumace jídla nebo nápojů musí dodržovat od s ostatních rozestup 1,5 m

22.11.2021

PaedDr. Věra Kováříková, PhD.

Ředitelka školy