Nástavbové studium Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční 69 – 41 – L / 51- 2letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Studium je určeno absolventům učebního oboru s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.
Vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Absolventi se uplatňují v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech.   
Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru  umožňuje absolventům pokračovat ve  studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Žáci jsou vedeni zejména ke způsobilosti:

·        Vykonávat odborné činnosti při poskytování masérských služeb.

·        Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.

·        Jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery.Obor není vhodný pro uchazeče s postižením jemné motoriky, s poškozením páteře, s chronickými onemocněními kůže a chronickými alergickými onemocněními dýchacích cest. Překážkou jsou též  nervové choroby a poruchy psychiky. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru  je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Přílohy: