241 726 334 info@aklar.cz

Kontakty

Základní kontakty – Střední škola

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,
Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4

(ze stanice metra “C” Kačerov bus č. 138, ze stanice metra “C” Budějovická bus č. 193, stanice Klárův ústav)

 

Základní kontakty – MŠ

Nám. Míru 19

Praha 2, 120  00

Budova Základní školy a Mateřské školy ZRAK

 

Základní kontakty SPC

Vrbova 1233/34
147 00 Praha 4

(stanice autobusů 196, 197)

 

Rozbalovač akordeonu
Střední škola - vedení

Ředitelka PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.
tel. 241 726 937, 241 726 334, 241 727 033,
kovarikova@aklar.cz

ID datové schránky: catvev5

Zástupkyně ředitelky Mgr. Marcela Piskořová – teoretické vyučování
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 118
piskorova@aklar.cz

Zástupce ředitelky MgA. Dalimil Vrtal – odborné vyučování a provoz
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 132
vrtal@aklar.cz

Vedoucí vychovatelka, výchovná poradkyně Mgr. Pavla Marková
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 113
markova@aklar.cz

Personalistka Michaela Brožová
tel. 241 726 334, 241 727 033 l.137
brozova@aklar.cz

Vedoucí školní jídelny Pavel Bílek
tel. 241 726 334, 241 727 033 l. 123
jidelna@aklar.cz

Rozbalovač akordeonu
Školní poradenské pracoviště

Výchovný a kariérní poradce

(pracoviště Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)

Mgr. Pavla Marková
Tel.241 727 033, l. 113

​markova@aklar.cz

Konzultační hodiny:
po 10.00 – 11.00
(návštěvu je nutné si předem telefonicky nebo emailem domluvit, výjimečně je možné se domluvit i na termínu mimo vypsané konzultační hodiny)

Standardní činnosti:

  1. Poradenské činnosti
  2. Metodické a informační činnosti

 

Školní metodik prevence

(pracoviště Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)

Mgr. Ivana Arnoštová
Tel.241 727 033, l. 134

arnostova@aklar.cz

Konzultační hodiny:

čt  7.00 – 7.30

(po telefonické domluvě lze dojednat i jiný termín))

Standardní činnosti:

  1. Metodické a koordinační činnosti
  2. Informační činnosti
  3. Poradenské činnosti

 

Psycholog

 
(pracoviště Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)
 
PhDr. Barbora Šonová
 
Tel. 241 727 033, l. 134
 
 
konzultační hodiny:

Po 9:00 – 13:00

Út 7:30 – 13:45  a 15:15 – 16:30

St 7:30 – 12:00

Čt 9:00 – 12:00

 

Školní speciální pedagog

(pracoviště Střední školy Vídeňská 756/28, Praha 4)

PaedDr. DagmarTuchyňová

Tel. 241 727 033, l. 116

Mobil: 776 025 770

tuchynova@aklar.cz

konzultační hodiny:  st 7.45 – 9.00

po telefonické domluvě i v jiných hodinách

Služby speciálního pedagoga:

– činnosti konzultační ( kontakty na školská poradenská zařízení),

– speciálně pedagogická diagnostika,

– pedagogická intervence – individuální či skupinová,

– pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů,

– pomoc při žádostech o přiznání úpravy podmínek při skládání závěrečné a maturitní zkoušky.

Rozbalovač akordeonu
Mateřská škola

Mgr. Veronika Korotvičková – zástupkyně ředitelky – předškolní vzdělávání  veronika.korotvickova@aklar.cz

Tel.: 604 503 697

Odhlašování/přihlašování stravy 224 257 496 paní Martina Dršková.

Rozbalovač akordeonu
SPC - základní kontakty

tel. 241 731 406, 604 563 786

spc@aklar.cz

ID datové schránky: catvev5

 

Rozbalovač akordeonu
SPC - pracovnice
Tel. kontakt: 241 731 406, 604 563 786

 

Mgr. et Mgr. Simona Hruška Jetmarová  – zástupce pro SPC, speciální pedagog – simona.jetmarova@aklar.cz tel. 601 560 337

Mgr. Petra Plachá – speciální pedagog – logoped- zástupce  zástupce SPC petra.placha@aklar.cz
Mgr. Václava Havelcová – speciální pedagog – logoped- havelcova@aklar.cz
Jitka Janišová – sociální pracovnice –janisova@aklar.cz
Mgr. Pavlína Kadlecová – speciální pedagog – logoped – kadlecova@aklar.cz
Mgr. et. Bc. Elena Kindlová, speciální pedagog – logoped – elena.kindlova@aklar.cz
Mgr. Gabriela Klosová – speciální pedagog – logoped – gabriela.klosova@aklar.cz
Mgr. Zuzana Konečná- tyfloped- zuzana.konecna@aklar.cz
Mgr. Iva Koňaříková – psycholog – iva.konarikova@aklar.cz
Bc. Denisa Macháčková- psycholog-pracuje pod supervizí Mgr. Petráskové- denisa.machackova@aklar.cz
Mgr. Anežka Petrásková – psycholog – anezka.petraskova@aklar.cz
Mgr. Barbora Poláková – speciální pedagog – logoped – barbora.polakova@aklar.cz