Domovská stránka

 

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy

2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání pro šk. r. 2018/2019.

web_Rozhodnutí_ Masér sportovní a rekondiční_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Podnikání_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Masér sportovní a rekondiční_nástavba_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Podnikání_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_ Masér sportovní a rekondiční_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Masér sportovní a rekondiční_nástavba_1.kolo.XLS

 

web_Rozhodnutí_Čalouník_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Knihař_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Textilní a oděvní výroba_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Rekondiční a sportovní masér_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Výrobce a dekoratér keramiky_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Keramická výroba_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Zpracovatel přírodních pletiv_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Čalouník_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Knihař_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Textilní a oděvní výroba_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Rekondiční a sportovní masér_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Výrobce a dekoratér keramiky_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Keramická výroba_1.kolo.XLS

 

web_Pořadí uchazečů_Zpracovatel přírodních pletiv_1.kolo.XLS

 

 

 

 

 

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,

bude přerušen o hlavních prázdninách provoz v MŠ Horáčkova 1, Praha  4.

Důvodem jsou havarijní opravy, údržba, drobné opravy nefunkčních zařízení,

pokládka koberce, deratizace, sanitární dny ve školní kuchyni a generální úklid .

 

 

 

Domovská stránka mobilní

 

Střední škola

Kontakty SŠ

Jídelna SŠ

Rozvrh

Suplování

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy

2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání pro šk. r. 2018/2019.

 

web_Pořadí uchazečů_Podnikání_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_ Masér sportovní a rekondiční_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Masér sportovní a rekondiční_nástavba_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Čalouník_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Knihař_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Textilní a oděvní výroba_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Rekondiční a sportovní masér_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Výrobce a dekoratér keramiky_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Keramická výroba_1.kolo.XLS

web_Rozhodnutí_Zpracovatel přírodních pletiv_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Čalouník_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Knihař_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Textilní a oděvní výroba_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Rekondiční a sportovní masér_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Výrobce a dekoratér keramiky_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Keramická výroba_1.kolo.XLS

web_Pořadí uchazečů_Zpracovatel přírodních pletiv_1.kolo.XLS

 

 

 

Další kolo přijímacího řízení na obor Textilní výtvarnictví 

bude vyhlášeno v případě zájmu uchazečů.

Mateřská škola

Kontakty MŠ

Jídelna MŠ

Novinky:

 

 

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,

bude přerušen o hlavních prázdninách provoz v MŠ Horáčkova 1, Praha  4.

Důvodem jsou havarijní opravy, údržba, drobné opravy nefunkčních zařízení,

pokládka koberce, deratizace, sanitární dny ve školní kuchyni a generální úklid .

 

 

 

Novinky:

   

Výdej přihlášek a tiskopisů k zápisu

do MŠ: 23. – 27. 4. 2018

 

Den otevřených dveří:

24. 4. 2018 9:00 – 11:00

 

Zápis do MŠ: 

10. 5. 2018 12:00 – 16:00

 

K zápisu přinést:

1)      Vyplněné tiskopisy – Přihláška k zápisu do MŠ (z druhé strany je přihláška ke stravování), Evidenční list dítěte, vyplněný dotazník (to vše vydáno při DOD – jinak lze ještě vyzvednout v kanceláři MŠ)

2)      OP zákonného zástupce

3)      Lékařskou zprávu o potvrzené diagnóze + doporučení ŠPZ (SPC nebo PPP)

 

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,

bude přerušen o hlavních prázdninách provoz v MŠ Horáčkova 1, Praha  4.

Důvodem jsou havarijní opravy, údržba, drobné opravy nefunkčních zařízení,

pokládka koberce, deratizace, sanitární dny ve školní kuchyni a generální úklid.

 

Speciálně pedagogické centrum

Kontakty SPC

Novinky