241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Rozpis skupinových konzultací pro končící ročníky_po dnech_ od 19.4.21

Rozpis prezenční praktické výuky a skupinových konzultací_od 26.4.21_po třídách

Hledáme učitele čalounické výroby:

Inzerát -učitel čalounické výroby

Aktuální informace k přijímacímu řízení jsou ZDE

Od 4.1. 2021 probíhá výuka všech žáků distančně.

Konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě.

Internát a školní jídelna jsou od 4.1. 2021 uzavřeny.

Směrnice k distanční výuce

Informace k infekci COVID-19:

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

Testování žáků

Pro žáky

Kontakty

Pro veřejnost

Pro zájemce o studium

Dokumenty školy

Galerie a archiv

Mateřská škola

Mateřská škola je na základě usnesení vlády ČR z 26.2. 2021 uzavřena.

Od 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí

Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022 SE NEKONÁ

Testování dětí

O mateřské škole

Kontakty

Třídy podle specializace

Kalendář školního roku

Galerie

Jídelníček + provoz jídelny

Speciálně pedagogické centrum

Hledáme speciálního pedagoga – tyflopeda pro SPC.

Inzerát – tyfloped

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC