241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

VÝUKA AKTUÁLNĚ OD 7.12. 2020

Internát je otevřen pro žáky, kteří mají prezenční výuku.

Školní jídelna je v provozu pro žáky v prezenční výuce.

Směrnice k distanční výuce

Informace k infekci COVID-19:

msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

Pokud to epidemiologická situace dovolí, plánujeme dny otevřených dveří pro zájemce o studium na sobotu 9.1.2021 od 9 -13 hod a na úterý 26.1.2021 od 13 do 17 hod.

 

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

 

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC