241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Informace  k přijímacímu řízení zde

Vzhledem ke zvýšení cen potravin dochází s platností od 1.4.2022 ke zvýšení plateb za stravování- dle vyhl. 272/2021 Sb.

Snídaně                       21,-
Přesnídávka                15,-
Oběd                            45,-
Svačina                        14,-
Večeře                          41,-

celkem (celodenní)    136,00 Kč

 

Hygienická opatření

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Dokumenty školy

Galerie a archiv

Pro veřejnost

Mateřská škola

Seznam uchazečů přijatých pro školní rok 2022_2023

Informace v souladu s vyhl.14/2005 Sb.: Provoz MŠ  v době hlavních prázdnin 1.7.- 8.7. 2022

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

Nové pracoviště SPC:

Vrbova 1233/34, 147 00, Praha 4 – Braník

Pravidla vstupu do SPC

O nás

Kontakty

Naše činnost 

Dokumenty SPC

Tyflopedie

Logopedie

Pracovnice SPC