241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

 

 

 

Zahájení výuky bude 1.9. 2020 v zahradě před budovou školy pro 1.ročníky v 9.00 hod, pro 2., 3. a 4.ročníky v 10.00 hod

 

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

MŠ je od 1.7. do 31.8. 2020 uzavřena z důvodu oprav a údržby budovy.

Usneseni RHMP 1000 ze dne 18.5.2020

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7:00 hod.

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 17:00 hod se konají třídní schůzky.

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

Informace o obnovení provozu SPC a jejich podmínkách

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC