241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Informace  k přijímacímu řízení zde

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

Testování žáků

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Dokumenty školy

Galerie a archiv

Mateřská škola

Informace k plánovanému stěhování MŠ naleznete zde.

Vážení rodiče,
na základě 41. jednání Rady HMP dne 20. 12. 2021 bylo vydáno Usnesení č. 3294, že provoz mateřské školy Horáčkova 1, Praha 4, bude přerušen od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Důvodem je stěhování do budovy ZŠ Náměstí Míru 19, Praha 2.
1.2.2022 vás přivítáme na nové adrese.

 

 

Testování dětí

O mateřské škole

Kontakty

Třídy podle specializace

Kalendář školního roku

Galerie

Jídelníček + provoz jídelny

Speciálně pedagogické centrum

 Nové pracoviště SPC:

Vrbova 1233/34, 147 00, Praha 4 – Braník

 

 

Pravidla vstupu do SPC

O nás

Kontakty

Naše činnost 

Dokumenty SPC

Tyflopedie

Logopedie

Pracovnice SPC