241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Od 14.10. 2020 se výuka realizuje distančně prostřednictvím Microsoft Office 365

Střední škola je v provozu po-čt 7.30-15.30, pá 7.30-13.30

Internát je uzavřen

Směrnice k distanční výuce

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady

Informace k infekci COVID-19:

msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

http://www.szu.cz/

 

 

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

 

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

Informace o obnovení provozu SPC a jejich podmínkách

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC