241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Od 25.11.2020 začíná výuka podle platného rozvrhu ve třídách: II.F, III.Cd, III.D, III.A, III.B, III.C, III.M, IV. Mm, II. Mn, II.N

Ostatní třídy mají praktickou výuku podle rozpisu, v teoretických předmětech pokračují v povinné distanční výuce.

Rozvrh praktické výuky ve škole od 25.11.20

Internát je otevřen pro žáky, kteří mají prezenční výuku.

Školní jídelna je v provozu pro žáky v prezenční výuce.

Směrnice k distanční výuce

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení- Textilní výtvarnictví

Informace k infekci COVID-19:

msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

 

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

 

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

Informace o obnovení provozu SPC a jejich podmínkách

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC