241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

 

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

Od 1. 6. 2020 je MŠ otevřena v omezeném provozu- pouze přihlášeným dětem.

Informace o obnovení provozu školy a jejich podmínkách

příloha_čestné_prohlášení

MŠ je od 1.7. do 31.8. 2020 uzavřena z důvodu oprav a údržby budovy.

Usneseni RHMP 1000 ze dne 18.5.2020

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

Informace o obnovení provozu SPC a jejich podmínkách

NABÍZÍME PRACOVNÍ POZICI: Logoped_ka,

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC