241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Plánovaný den otevřených dveří 26.1. je z důvodu hygienických opatření nahrazen možností telefonické konzultace na čísle 241 727 033,  v čase od 8.00 do 16.00. V tomto čase vám budou k dispozici na telefonních linkách odborní učitelé jednotlivých oborů.

Od 4.1. 2021 probíhá výuka všech žáků distančně.

Konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě.

Lyžařský kurz je v letošním školním roce zrušen.

Internát a školní jídelna jsou od 4.1. 2021 uzavřeny.

Směrnice k distanční výuce

Informace k infekci COVID-19:

msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

Den otevřených dveří pro zájemce o studium plánovaný na sobotu 9.1.2021 od 9 -13 hod. je zrušen.

 

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

 

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC