241 726 334 info@aklar.cz

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Střední škola připravuje absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a základních škol praktických ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu.

Střední škola

Od 4.1. 2021 probíhá výuka všech žáků distančně.

Konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě.

Internát a školní jídelna jsou od 4.1. 2021 uzavřeny.

Směrnice k distanční výuce

Informace k infekci COVID-19:

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

koronavirus.mzcr.cz

http://hygpraha.cz/

Kontakty

Pro žáky

Pro zájemce o studium

Pro veřejnost

Galerie a archiv

Dokumenty školy

Mateřská škola

Mateřská škola je z nařízení HS hl. m. Prahy uzavřena do 1.3. 2021

12453_2021_ROZHODNUTI_prodlouzeni_MS_Aloyse_Klara_uzavreni_skolky

Kontakty

O mateřské škole

Kalendář školního roku

Třídy podle specializace

Jídelníček + provoz jídelny

Galerie

Speciálně pedagogické centrum

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPII S VYUŽITÍM PÍSKOVIŠTĚ: Sandtray letáček

Kontakty

O nás

Dokumenty SPC

Naše činnost 

Logopedie

Tyflopedie

Pracovnice SPC