241 726 334 info@aklar.cz

O  přístupu k informacím

Informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci,zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 

Postup Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů: