241 726 334 info@aklar.cz

Doučování

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

 

Cíl:

Zmírnit dopady distančního vzdělávání na prospěch žáků

Snížit školní neúspěch žáků

Doplnit a procvičit učivo, které si v distančním vzdělávání nedostatečně osvojili nebo, které jim činí problémy

Zlepšit připravenost žáků na závěrečné a maturitní zkoušky

 

Nabídka doučování je sestavena na základě požadavků a zájmu žáků

Ve 2.pololetí šk.r.2022/2023 probíhá doučování v předmětech:

 • Anatomie – 2.ročník
 • Anatomie – 3.ročník
 • Čalounická výroba, technologie
 • Český jazyk a literatura – 2.ročník – maturitní studium
 • Český jazyk a literatura – 4.ročník – maturitní studium
 • Matematika – nástavbové studium
 • Německý jazyk
 • Somatologie – maturitní studium
 • Technická dokumentace – obor Čalouník
 • Technologie a materiály košíkářství
 • Základy polygrafie – obor Knihař

 

 

 

 

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.

Ředitelka školy