241 726 334 info@aklar.cz

Doučování

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

 

Cíl:

Zmírnit dopady distančního vzdělávání na prospěch žáků

Snížit školní neúspěch žáků

Doplnit a procvičit učivo, které si v distančním vzdělávání nedostatečně osvojili nebo , které jim činí problémy

Zlepšit připravenost žáků na závěrečné a maturitní zkoušky

 

Nabídka doučování je sestavena na základě požadavku a zájmu žáků

V tomto školním roce žáci navštěvují doučování v předmětech

  • Anatomie
  • Český jazyk a literatura
  • Technická dokumentace
  • Základy polygrafie
  • Matematika
  • Německý jazyk

 

 

 

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.

Ředitelka školy