241 726 334 info@aklar.cz

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, jaké OÚ jsou o jednotlivých subjektech OÚ zpracovávány a jaká jsou jejich práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů, jsou k dispozici v kanceláři sekretariátu školy.