241 726 334 info@aklar.cz

Jídelníček a provoz jídelny

Provoz jídelny

Docházka dětí – OMLUVY !!!
Děti omlouvejte výhradně zaslání SMS zprávy na tel. č. 605 819 552 – odhlašování a přihlašování dětí – nepřetržitě. Docházku uzavírá vedoucí stravovny vždy nejpozději v 7,00 hod. ráno pro daný den, do této doby můžete omluvu na záznamníku zanechat. Uvádějte vždy datum nepřítomnosti dítěte (nestačí jen „dnes“ či „zítra“). Nezapomeňte děti k docházce vždy opět nahlásit!

Stručné zásady úhrady školného a stravného

Stravné možno platit formou bezhotovostního převodu paušální částky z účtu rodičů (splatnost k 15. dni daného měsíce).
V nutných případech je možno platit v hotovosti u hospodářky školy dle úředních hodin:

Po 13:00 – 17:00
Út    7:00 – 14:00
St    7:00 – 14:00