241 726 334 info@aklar.cz

Kalendář školního roku

Kalendář školního roku

Září
❖ Divadelní představení
❖ 14. 9. Muzikoterapie

Říjen
❖ 7. 10. Zavírání zahrady
❖ 14. 10. Drakiáda
❖ 19. 10. Muzikoterapie
❖ 22. 10. Dýňohrátky

Listopad
❖ 2. 11. Divadélko Šuplička a Krupičník
❖ 9. – 13. 11. Keramické tvoření
❖ 23. 11. Muzikoterapie
❖ 23. – 27. 11. Barevný týden

Prosinec
❖ 3./4. 12. Mikulášská nadílka
❖ 9. 12. Vánoční besídka
❖ 14. 12. Muzikoterapie

Leden
❖ Divadelní představení
❖ 18. 1. Muzikoterapie
❖ 27. – 29. 1. Hrajeme si v jiné třídě

Únor
❖ Masopustní veselice
❖ 15. 2. Muzikoterapie
❖ Přednáška o první pomoci

Březen
❖ 5. 3. Divadélko Vodnická pohádka
❖ 15. 3. Muzikoterapie
❖ 22. 3. Otevírání zahrady
❖ 29. 3. – 1. 4. Velikonoční tvoření

Duben
❖ 12. 4. Muzikoterapie
❖ 22. 4. Sportovní den
❖ 30. 4. Čarodějnické rejdění

Květen
❖ 3. 5. Muzikoterapie
❖ 13. 5. Besídka
❖ 17. 5. Divadélko Světová pohádka
❖ Sokolníci – Dravci a sovy

Červen
❖ Pasování předškoláků a MDD
❖ Školní výlet
❖ Focení tříd
❖ 21. 6. Muzikoterapie

Každý týden budou probíhat masáže.

Další akce a termíny některých akcí budou průběžně doplňovány. Děkujeme