241 726 334 info@aklar.cz

Kalendář školního roku

Kalendář školního roku

Září
2. 9. Zahájení školního roku
4. 9. od 17:00 Třídní schůzky
23. 9. od 9:30 divadlo „Budulínek Mandelinka“
30. 9. od 9:00 Muzikoterapie

Říjen
7. 10. od 16:00 Podzimní slavnost a buřtopeč
16. 10. Drakiáda
21. 10. od 9:00 Muzikoterapie
30. 10. Dýňohrátky

Listopad
4. – 8. 11. Barevný týden
18. 11. od 9:00 Muzikoterapie
19. – 22. 11. Keramické tvoření
25. 11. od 9:30 divadlo „Oskárek ve vánočním balíčku“

Prosinec
5. 12. Mikulášská nadílka
11. 12. Vánoční besídka
16. 12. Muzikoterapie

Leden
8. – 10. 1. Hrajeme si v jiné třídě
13. 1. od 9:00 Muzikoterapie
27. 1. od 9:30 divadlo „Doktorská pohádka“

Únor
3. 2. od 9:00 První pomoc
17. 2. od 9:00 Muzikoterapie
24. 2. od 9:30 Masopustní veselice

Březen
9. 3. od 9:30 divadlo „Na tom našem dvoře“
18. 3. Otvírání zahrady
23. 3. od 9:00 Muzikoterapie

Duben
6. – 9. 4. Velikonoční tvoření
16. 4. Sportovní den
20. 4. od 9:00 Muzikoterapie
30. 4. Čarodějnické rejdění
– výdej přihlášek a tiskovin k zápisu do MŠ
– Den otevřených dveří

Květen
4. 5. od 9:00 Muzikoterapie
13. 5. Besídka pro maminky
21. 5. od 9:30 divadlo „Světová pohádka“
27. 5. od 9:30 sokolnický spolek „Dravci a sovy v letu“
– zápis do MŠ
– Fotografování tříd

Červen
1. 6. od 16:00 Oslava dne dětí a pasování předškoláků
8. – 12. 6. Školní výlet
29. 6. od 9:00 Muzikoterapie

Další akce budou průběžně doplňovány. Děkujeme