241 726 334 info@aklar.cz

Kroužky

Zde bude obsah ze starého webu. Za uvážení stojí ho rozšířit, teď tam není téměř nic – pokud máme čím rozšiřovat. Potom by šlo hezky členit do dvou sloupečků, třeba s obrázkem a rozbalovačem, nebo dokumenty/přihláškami na kroužky atp.