241 726 334 info@aklar.cz

O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1/1095, 140 00 zahájila svou činnost 1. dubna 2004 a stala se tak nástupcem předcházejícího předškolního zařízení Mateřská škola s třídami pro zrakově postižené děti, se speciálně pedagogickým centrem.

Po rozhodnutí u zrušení organizace usnesením zastupitelstva MČ Prahy 4 k 31. 12. 2012, vznikáme 1. 1. 2013 jako součást Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4 – detašované pracoviště Horáčkova 1/1095.

 

Mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1/1095, 140 00 zahájila svou činnost 1. dubna 2004 a stala se tak nástupcem předcházejícího předškolního zařízení Mateřská škola s třídami pro zrakově postižené děti se speciálně pedagogickým centrem.

Po rozhodnutí o zrušení organizace usnesením zastupitelstva MČ Prahy 4 k 31. 12. 2012, vznikáme 1. 1. 2013 jako součást Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4 – detašované pracoviště Horáčkova 1/1095.

Od 1. 1. 2013 je naším zřizovatelem Hlavní město Praha.

Z běžné mateřské školy otevřené v roce 1967 a právního subjektu mateřské školy se speciálními třídami a speciálně pedag. centrem / 1992/ tak v souladu s platnou legislativou vzniká speciální mateřská škola. Jejími součástmi jsou i nadále speciálně pedagogické centrum a školní jídelna.
Mateřská škola je situována do sídlištní zástavby MČ Praha 4. Dopravně je velmi dobře dostupná městskou dopravou, metrem, i dopravou osobní.
Docházejí k nám děti ve věku od 3 do 7 let se speciálními potřebami v oblasti zraku, vad řeči, kombinovaných vad, vzácných metabolických poruch, s narušeným psychomotorickým vývojem, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Třídní program je vypracován podle vstupní diagnostiky všech dětí a v souladu se Školním rámcovým programem.

Samozřejmostí v naší mateřské škole je rozvíjení dětí po všech stránkách a také intenzivní předškolní příprava na vstup do základní školy. Využíváme speciální metody, pomůcky a postupy, pracujeme individuálně podle aktuální úrovně každého dítěte.
Spolupracujeme s SPC při mateřské škole, rodiči a dalšími odborníky.

Pracujeme podle vzdělávacího programu – “SVĚT KOLEM NÁS”.

Pokud máte nějaké otázky, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vaše dotazy zodpovíme.
Mgr. Veronika Korotvičková zástupkyně ředitelky
PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D. ředitelka Střední školy a Mateřské školy, Vídeňská 28, 142 00 Praha 4