241 726 334 info@aklar.cz

O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola vznikla 1. 1. 2013 jako součást Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4. Zřizovatelem MŠ A SŠ A.Klara je hlavní město Praha.

MŠ sídlí na detašovaném pracovišti v budově ZŠ pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru 19,120 00 Praha 2.

 

MŠ navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let se speciálními vzdělávacími potřebami (se zrakovým postižením, narušenou komunikační schopností, vadami řeči a výslovnosti, s kombinovaným postižením, s narušeným psychomotorickým vývojem, PAS, se zdravotním a sociálním znevýhodněním).

Třídní program je vypracován podle vstupní diagnostiky všech dětí v souladu se školním vzdělávacím programem “SVĚT KOLEM NÁS”.

V předškolním vzdělávání uplatňujeme speciální výukové metody a formy práce, pomůcky a postupy, pracujeme s dětmi individuálně podle aktuální úrovně a možností dítěte.
Spolupracujeme se SPC, PPP, s odbornými lékaři a vzdělávacími institucemi.

 

Mgr. Veronika Korotvičková zástupkyně ředitelky

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.

ředitelka Střední školy a Mateřské školy, Vídeňská 28, 142 00 Praha 4