241 726 334 info@aklar.cz

Školská rada

Školská rada

Oznámení o konání volebdo školské rady:

V měsíci říjnu proběhnou volby do Školské rady při SŠ a MŠ Aloyse Klara. Pokud chcete být kandidáty na člena/členku školské rady jako zástupci zletilých žáků nebo zákonní zástupci nezletilých žáků pro volební období 2020-2023, přihlaste se mailem panu učiteli Ing. Marku Šedivcovi (sedivec@aklar.cz) do 10.9.2020.

Pozvánka na volby a kandidátní listina

Dne 14. října 2020 se uskuteční řádné volby do Školské rady Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara.

Kandidáty jsou:

Netrvalová Anna (I. B)

Pšeničková Kateřina (III. M)

Vavrouš Štěpán (I. A)

Vogelová Sára (II. C)

Kandidáty z řad pedagogických pracovníků jsou:

Mgr. Lucie Kolátorová

Mgr. Zdeňka Malíková

Bc. Jakub Schmidt

Ing. Marek Šedivec

V Praze dne 11. září 2020

 

Složení školské rady:

Ing. Marek Šedivec (předseda)

Ing. Jaroslav Uhlík (místopředseda)

Simona Maglenová (členka za zletilé žáky)

Jan Sýkora (člen za zletilé žáky)

Aneta Ečeková Maršálová (členka za zřizovatele)

Mgr. Ludmila Knížková (členka za zřizovatele)

Rozbalovač akordeonu