241 726 334 info@aklar.cz

Školská rada

Školská rada

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady:

V měsíci říjnu proběhly volby do Školské rady při SŠ a MŠ Aloyse Klara.
Volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se konali 12. 10. 2020 v prezenční formě ve škole pro žáky účastnící se praktické výuky a v období od 14. 10.2020 do 21. 10. 2020 v korespondenční formě prostřednictvím dálkového přístupu pomocí nástrojů MS Office 365 využívaných školou pro realizaci distanční výuky.
Volby z řad pedagogických pracovníků se konaly v období od 14. 10. 2020 do 21. 10. 2020 v korespondenční formě prostřednictvím dálkového přístupu.

Výsledky hlasování z řad zletilých žáků a zákonných zástupců:

Kateřina Pšeničková získala: 28 hlasů (z toho 20 korespondenčně)
Sára Vogelová získala: 24 hlasů (z toho 16 korespondenčně)
Anna Netrvalová získala: 22 hlasů (z toho 13 korespondenčně)
Štěpán Vavrouš získal: 22 hlasů (z toho 11 korespondenčně)

Výsledky hlasování z řad pedagogických pracovníků:

Ing. Marek Šedivec získal: 44 hlasů korespondenčně
Mgr. Zdeňka Malíková získal: 35 hlasů korespondenčně
Mgr. Lucie Kolátorová získala: 10 hlasů korespondenčně
Bc. Jakub Schmidt získal: 7 hlasů korespondenčně

Novými členy školské rady se na základě hlasování stali:

Kateřina Pšeničková
Sára Vogelová
Mgr. Zdeňka Malíková
Ing. Marek Šedivec

Složení školské rady:

Ing. Marek Šedivec (předseda)
Mgr. Zdeňka Malíková (místopředsedkyně)
Kateřina Pšeničková (členka za zletilé žáky)
Sára Vogelová (členka za zletilé žáky)
Aneta Ečeková Maršálová (členka za zřizovatele)
Mgr. Ludmila Knížková (členka za zřizovatele)

Rozbalovač akordeonu