241 726 334 info@aklar.cz

Projekty

Projekty

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

 

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Cíl:

Zmírnit dopady distančního vzdělávání na prospěch žáků

Snížit školní neúspěch žáků

Doplnit a procvičit učivo, které si v distančním vzdělávání nedostatečně osvojili nebo , které jim činí problémy

Zlepšit připravenost žáků na závěrečné a maturitní zkoušky

Nabídka doučování je sestavena na základě požadavku a zájmu žáků

V tomto školním roce žáci navštěvují doučování v předmětech

– Anatomie

– Český jazyk a literatura

– Knihařská výroba

– Matematika

– Německý jazyk

– Technická dokumentace a Technologie – Výrobce a dekoratér keramiky