241 726 334 info@aklar.cz

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených výučním listem se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí  – praktické zkoušky a ústní zkoušky. Aby žák uspěl u závěrečné zkoušky, musí úspěšně složit obě tyto zkoušky.

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají nárok na uzpůsobení podmínek pro konání závěrečné zkoušky, které zohlední jejich speciální vzdělávací potřeby. Podmínky konání závěrečné zkoušky jsou uzpůsobeny na základě doporučení školského poradenského zařízení.