241 726 334 info@aklar.cz

Závěrečná zkouška

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají nárok na uzpůsobení podmínek pro konání závěrečné zkoušky, které zohlední jejich speciální vzdělávací potřeby. Podmínky konání závěrečné zkoušky jsou uzpůsobeny na základě doporučení školského poradenského zařízení.