241 726 334 info@aklar.cz

Keramická výroba

Keramická výroba

28 – 57 – E/01 – 3letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy praktické, ale i pro absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Žáci se připravují na výkon práce spojené s ruční a částečně strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin při výrobě užitkové keramiky a porcelánu. Výuka je zaměřena na praktické činnosti při výrobě a dokončování keramických výrobků včetně povrchové úpravy a zdobení.

Po ukončení přípravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

  • ručně vylévat jednoduché keramické výrobky, zatáčet, lisovat a formovat,
  • připravit výrobky pro glazování a dekorování, pracovat s obtisky,
  • retušovat keramické výrobky v různých fázích výrobního procesu