241 726 334 info@aklar.cz

Knihař

Knihař

34-57-H/01 – 3letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

V rámci odborných předmětů a odborného výcviku se žáci učí zhotovovat veškerý sortiment knihařských výrobků, tzn. všechny druhy krabic od jednoduchých až po náročné kazety a etue, spisové desky s chlopněmi, dětské skládanky – leporela, vazby polotuhé, poloplátěné i celoplátěné s tiskem, vazby polokožené. Osvojí si podlepování map a plánů, vázání diplomových prací, seznámí se s různými způsoby paspartování obrazů.

Po ukončení přípravy v oboru vzdělání a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

  • obsluhovat stroje v knihařské výrobě,
  • samostatně zvolit postup knihařské práce, potřebné pomůcky a materiály,
  • zhotovovat různé druhy knižních vazeb,
  • vyrobit různé druhy krabic a kazet,
  • paspartovat obrazy.

Absolventi se uplatňují v knihařských a kartonážních provozech, soukromých dílnách a dalších provozech polygrafického průmyslu, rovněž se mohou věnovat vlastní živnosti.Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole
ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou.