241 726 334 info@aklar.cz

Nástavbové studium – Masér sportovní a rekondiční

Nástavbové studium – Masér sportovní a rekondiční

69 – 41 – L / 51- 2letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou.

Studium je určeno absolventům učebního oboru s výučním listem Rekondiční a sportovní masér, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru  umožňuje absolventům pokračovat ve  studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.Žáci jsou vedeni zejména ke způsobilosti:

·        Vykonávat odborné činnosti při poskytování masérských služeb.

·        Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.

·    Jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery.