241 726 334 info@aklar.cz

Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01 – 3letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Žáci se připravují na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace, během studia se seznámí se všemi používanými technikami a druhy masáží – klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou i s dalšími užívanými technikami. V rámci výuky žáci vykonávají náslechy i praktické činnosti v rehabilitačních a masérských provozech.

Absolventi umí:

  • vést kartotéku se záznamy o provedených rehabilitačních úkonech,
  • volit vhodný postup masáže,
  • obsluhovat přístrojové vybavení a provádět běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek,Absolventi se uplatňují jako maséři ve všech nezdravotnických zařízeních (sportovní kluby, fitcentra, kosmetické salony, apod.), nebo se mohou věnovat vlastní živnosti.

Absolventi se uplatňují jako maséři ve všech nezdravotnických zařízeních (sportovní kluby, fitcentra, kosmetické salony, apod.), nebo se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou.