241 726 334 info@aklar.cz

Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01 – 3letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Žáci se připravují na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace, během studia se seznámí se všemi používanými technikami a druhy masáží – klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou i s dalšími užívanými technikami. V rámci výuky žáci vykonávají náslechy i praktické činnosti v rehabilitačních a masérských provozech.

Absolventi umí:

  • vést kartotéku se záznamy o provedených rehabilitačních úkonech,
  • volit vhodný postup masáže,
  • obsluhovat přístrojové vybavení a provádět běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek.

Absolventi se uplatňují jako maséři ve všech nezdravotnických zařízeních (sportovní kluby, fitcentra, kosmetické salony, apod.), nebo se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu – obor Masér sportovní a rekondiční nebo obor Podnikání, které jsou zakončeny maturitní zkouškou.