241 726 334 info@aklar.cz

Textilní a oděvní výroba

Textilní a oděvní výroba

31 – 57 – E/01 – 2letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy praktické nebo speciální, ale i pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Žák je připravován k tomu, aby zpracovával materiály pro tkalcovskou, pletařskou a oděvní výrobu, obsluhovat jednoduchá výrobní zařízení.V tkalcovské oblasti je žák připravován, aby byl schopen vykonávat jednoduché práce na tkalcovském stavu, ručně tkát, zhotovovat tkaniny jednoduchých vazeb, vykonávat přípravné a dokončovací práce pro tkaní.V pletařské oblasti je žák připravován, aby byl schopen vykonávat jednoduché práce na ručním pletařském stroji, zhotovovat pleteniny základních pletařských vazeb, vykonávat přípravné a dokončovací práce pro pletení.V oděvní oblasti je žák připravován, aby byl schopen vykonávat jednoduché práce na šicím stroji, ručně šít, vykonávat přípravné a dokončovací práce pro šití.

Absolventi najdou uplatnění v soukromých dílnách, případně v chráněných chráněných nebo mají možnost uplatnit své znalosti ve vlastní živnosti.