241 726 334 info@aklar.cz

Textilní výtvarnictví

Textilní výtvarnictví

82-41-M/14  4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Obor je vhodný pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

V průběhu studia si žáci osvojují navrhování a ruční výrobu dekorativních a užitných předmětů pomocí různých uměleckořemeslných technik. Jsou vzděláváni v historii umění a uměleckých řemesel. Je formováno jejich estetické myšlení a cítění. Vzdělávání v oblasti výtvarně technické je obsaženo zejména ve výtvarné přípravě, počítačové grafice, navrhování, figurálním kreslení a praktických cvičeních (tkaní, košíkářství, textilní hračka). Tyto oblasti doplňuje učivo odborné technologie a technické dokumentace. Žáci jsou vedeni k technologické kázni, kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za kvalitu své práce.

Absolventi se mohou uplatnit jako designéři a realizátoři v textilním průmyslu a textilní tvorbě, v oblasti návrhářství, modelářství a vzorkařství, uměleckořemeslné textilní tvorby, tvorby dekorativních předmětu z textilních a přírodních materiálů.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.