241 726 334 info@aklar.cz

Výrobce a dekoratér keramiky

Výrobce a dekoratér keramiky

28-57-H/01 – 3letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

V průběhu studia se žáci podrobně seznámí s keramickými surovinami, jejich funkcí ve výrobních hmotách a glazurách, s technologiemi jednotlivých výrob, procesem sušení a výpalu. V rámci odborných předmětů i odborného výcviku se naučí pracovat s keramickými hmotami a porcelánem, osvojí si techniky ručního vytváření i lití do sádrových forem. Žáci rozvinou své výtvarné schopnosti, které uplatní zejména při glazování a dekorování ozdobné i užitkové keramiky. Naučí se obsluhovat a pracovat se základním vybavením keramické dílny (hrnčířský kruh, stříkací box, pece). Seznámí se s výrobou užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky.

Po ukončení přípravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

  • připravovat keramické hmoty a materiál, ošetřovat je a používat,
  • vyrábět keramické výrobky točením, litím, lisováním, formováním, tažením,
  • dekorovat, glazovat, retušovat, obrábět a provádět další úpravy keramických výrobků.

Absolventi se uplatní v malých manufakturních dílnách i ve velkých keramických dílnách, rovněž se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou.