241 726 334 info@aklar.cz

Zpracovatel přírodních pletiv

Zpracovatel přírodních pletiv

33-58-E/01 – 3letý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy praktické, ale i pro absolventy základních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky jsou absolventi umí:

  • v oblasti košíkářství provádět jednoduché výplety na dřevěném dně obsluhovat jednoduchá výrobní zařízení,
  • různými vyplétacími materiály, plést různé typy košů a zhotovovat výrobky košíkářské galanterie,
  • v oblasti kartáčnictví pracovat s drátem, s dřevěnými polotovary, žíněmi a umělým vláknem, vyrábět smetáky, smetáčky, drháky a speciální kartáčnické výrobky různých velikostí.

Absolventi najdou uplatnění v soukromých dílnách, případně v chráněných pracovištích nebo mají možnost uplatnit své znalosti ve vlastní živnosti.