241 726 334 info@aklar.cz

Pravidla vstupu do SPC

Při vstupu do našeho SPC platí tato pravidla, prosíme o jejich dodržování:

 

  • V čekárně a ostatních prostorách SPC je nutné zachovávat ticho a klid – v ambulancích probíhá diagnostika.
  • Pří vstupu do prostor SPC si ošetřete ruce dezinfekcí, která je k dispozici na místě.
  • Dodržujte přesný čas objednání na vyšetření.
  • Zdržujte se v prostorách SPC pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • V případě, že máte podezření na virové onemocnění, nebo jste v karanténě, sdělte nám tuto skutečnost telefonicky nebo emailem, domluvíme se na náhradním termínu.