241 726 334 info@aklar.cz

Pravidla vstupu do SPC

Při vstupu do našeho SPC platí tato pravidla, prosíme o jejich dodržování:

 

  • Vstup do prostor SPC je možný pouze v respirátoru (třídy FFP2/KN95 a vyšší), dítě musí mít nasazenou jednorázovou ústenku.
  • Pří vstupu do prostor SPC si ošetřete ruce dezinfekcí, která je k dispozici na místě.
  • Dodržujte přesný čas objednání na vyšetření.
  • Dodržujte dostatečný odstup od ostatních klientů i našich zaměstnanců, min. 1,5 m.
  • Zdržujte se v prostorách SPC pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • V případě, že máte podezření na virové onemocnění, nebo jste v karanténě, sdělte nám tuto skutečnost telefonicky nebo emailem, domluvíme se na náhradním termínu.