241 726 334 info@aklar.cz

Stěhování MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu ukončení výpůjčky budovy MŠ v Horáčkově ulici 1, Praha 4 ke 31. 1. 2022, vám oznamujeme změnu místa poskytovaného vzdělávání mateřskou školou. Koncem ledna 2022  proběhne stěhování do budovy ZŠ pro žáky s poruchami zraku na Náměstí Míru 19, Praha 2. Třídy budou od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022 spojeny, provoz MŠ bude z výše uvedených důvodů omezen. Třídy budou v tuto dobu spojeny. Tímto Vás prosíme o spolupráci, pokud si budete moci nechat děti doma, prosím vás informujte o této skutečnosti paní učitelky ve třídě do konce prosince. na základě 41. jednání Rady HMP dne 20. 12. 2021 bylo vydáno Usnesení č. 3294, že provoz mateřské školy Horáčkova 1, Praha 4, bude přerušen od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

1.2.2022 vás přivítáme na nové adrese.

 

Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost, pomoc a spolupráci

 

 

 

PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D                                              Mgr. Veronika Korotvičková

Ředitelka SŠ a MŠ A.Klara                                                        zástupkyně ředitelky