Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 - 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Maséři sportovní a rekondiční
Čtyřletý  obor vzdělání ukončený středním vzděláním s maturitní zkouškou.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy.

Žáci se připravují na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace, během studia se seznámí se všemi používanými technikami a druhy masáží – klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou i s dalšími užívanými technikami. V rámci výuky žáci vykonávají náslechy i praktické činnosti v rehabilitačních a masérských provozech.


Absolventi umí:

 

  • vést kartotéku se  záznamy o provedených rehabilitačních úkonech,
  • posoudit možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta,
  • volit vhodný postup masáže a vhodné přípravky,
  • provádět masáž klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou,
  • obsluhovat přístrojové vybavení a provádět běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek,
  • poskytovat poradenskou službu, propagovat nové postupy a přípravky pro masérské služby,
  • zhotovit ceník úkonů a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků.

Absolventi se uplatňují v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech.   
Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru  umožňuje absolventům pokračovat ve  studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Obor není vhodný pro uchazeče s postižením jemné motoriky, s poškozením páteře, s chronickými onemocněními kůže a chronickými alergickými onemocněními dýchacích cest. Překážkou jsou též  nervové choroby a poruchy psychiky. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Přílohy: