241 726 334 info@aklar.cz

Internát

Internát se nachází přímo v budově školy a svou výchovnou činností navazuje na praktické a teoretické vyučování. Internát poskytuje žákům ubytování, povinné celodenní stravování, péči a pomoc při studijních, výchovných a osobních problémech.

Na internát jsou žáci přijímáni dle přijímacích kritérií stanovených ředitelkou školy.

Internát je otevřen vždy v neděli od 16:30 hodin a provoz je ukončen v pátek ve 13:45 hodin.

V rámci mimoškolních aktivit žákům nabízíme:

 • sportovní kurz bowlingu,
 • hudební kroužek v moderně vybavené hudebně,
 • sportovní aktivity v areálu školy (posilovna, tělocvična, sportovní hala, hřiště na plážový volejbal, tenisové kurty, atletický areál),
 • aromaterapeurtickou zahradu pro relaxaci,
 • pravidelné vycházky (kulturní a sportovní akce dle zájmu ubytovaných žáků),
 • dopomoc s přípravou na výuku.

Žáci mohou ve svém volném čase využívat klubovnu, studovnu, internátní kuchyňku, PC učebnu a posilovnu. Mezi vybavení internátu patří kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, Air Hockey, herní konzole Xbox, společenské hry.V rámci celého internátu je k dispozici WiFi připojení.

bytování a stravné

Smlouva o ubytování se uzavírá na období jednoho školního roku.

Ubytování: od 900,- Kč do 1600,- Kč měsíčně podle kategorie pokoje.
Platba za ubytování musí být provedena vždy do posledního dne v měsíci za daný měsíc.

Z důvodu navýšení cen potravin, pohonných hmot a ostatních energií jsme nuceni navýšit finanční normativ pro školní stravování.Vše je v souladu se zněním vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., vyhlášky č. 272/2021 Sb. a vyhlášky č. 13/2023 ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s výživovými normami z přílohy č. 1 jmenované vyhlášky (tzv. spotřebního koše) pro zajištění pestré a nutričně vyvážené stravy.

Snídaně                       21,-
Přesnídávka                17,-
Oběd                            50,-
Svačina                        16,-
Večeře                          42,-

celkem (celodenní)    146,00 Kč

Rozbalovač akordeonu
Přijímací kritéria

 

 • kapacita internátu,
 • stupeň znevýhodnění,
 • vzdálenost od školy a dopravní a časová dostupnost,
 • na internát nemohou být přijati žáci s trvalým pobytem v Praze,
 • přednost v ubytování mají žáci SŠ a MŠ Aloyse Klara,
 • na ubytování není právní nárok.