241 726 334 info@aklar.cz

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02 – 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Obor je vhodný pro absolventy základní školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Žáci se připravují na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace. V rámci výuky žáci vykonávají náslechy i praktické činnosti v rehabilitačních a masérských provozech.

Absolventi umí:

  • volit vhodný postup masáže a vhodné přípravky,
  • provádět masáž klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou,
  • poskytovat poradenskou službu, propagovat nové postupy a přípravky pro masérské služby.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru  umožňuje absolventům pokračovat ve  studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.